Канинска екопътека

Начало /  /  /  Канинска екопътека

 Канинска екопътека


Канинската екопътека е създадена по проект “Нови алтернативи за поминък за общините Гърмен и Босилово, чрез развитие на устойчив туризъм и сътрудничество между община Гърмен и община Босилово” през 2006 година по програма “Опазване на околната среда, културното наследство и институционално сътрудничество на регионално / местно ниво - България - Македония BG: 2004/016-786.01.01.